Σπυρίδων Παπαλέξης. Ο δικηγόρος. Photographer and videographer Athens Dimitris Esperidis & son

Σπυρίδων Παπαλέξης 

Είμαι μαχόμενος δικηγόρος, εξειδικευμένος στο μεταναστευτικό δίκαιο για περισσότερα από 20 χρόνια. Μεγάλωσα με γονείς δικηγόρους, και, ως πρωτότοκος, - μοιραία ίσως - δεν μπόρεσα να αντισταθώ στην έντονη έλξη που μου ασκούσε η νομική επιστήμη. Αν και η δικηγορία είναι το μέσο βιοπορισμού μου, προσπαθώ να την ασκώ ως λειτούργημα και όχι σαν επάγγελμα: η κινητήριος δύναμή μου είναι πρωτευόντως η συνεισφορά στον συνάνθρωπο. Η μαχόμενη δικηγορία είναι μια πολύ ελκυστική, αλλά συγχρόνως σκληρή ερωμένη, η οποία απαιτεί αποκλειστικότητα, χωρίς να την προσφέρει κι η ίδια. Το αντίβαρο για την επίτευξη της επιθυμητής ισορροπίας είναι η αγαπημένη μου οικογένεια, οι αληθινοί φίλοι, τα ταξίδια - παντός είδους - και η Τέχνη. Για σχεδόν δύο δεκαετίες ασχολήθηκα ενεργά με το θέατρο ως ερασιτέχνης ηθοποιός, ενώ η συγγραφή αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μια ιδανική διέξοδο. Μέσω της Τέχνης ζω περισσότερες ζωές από όσες δικαιούμαι.

Σπυρίδων Παπαλέξης. Ο δικηγόρος. Photographer and videographer Athens Dimitris Esperidis & son