Προσωπική Ελλάδα. Photographer and videographer Athens Dimitris Esperidis & son

Η Ελλάδα με πρόσωπα

Η Ελλάδα είναι μόνο μία, αλλά ο καθένας έχει την προσωπική του Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία χώρα, αλλά έχει το δικό της πρόσωπο, ζωντανό και διαφορετικό, όχι ανδρικό και όχι γυναικείο, όχι παιδικό και όχι του γέροντα, αλλά όλα αυτά τα πρόσωπα μαζί. Ο στόχος του έργου μας είναι να δείξουμε την σύγχρονη Ελλάδα μέσω των προσώπων Ελλήνων από διάφορες τάξεις, διάφορα επαγγέλματα, από τον μοναχό έως τον ράπερ και από τον διανομέα έως τον βουλευτή. Όλοι μαζί είμαστε μια χώρα, μια ιστορία, είμαστε τα νησιά μας και τα βουνά μας και είμαστε εδώ, όπως χιλιάδες χρόνια πριν.Πατήστε το πορτρέτο ή το όνομα για να μάθετε μια ιστορία


Προσωπική Ελλάδα. Photographer and videographer Athens Dimitris Esperidis & son