Φωτογράφιση κι βιντεοσκόπηση βάπτισης στην Αθήνα κι σε όλη στην Ελλάδα. Dimitris Esperidis & son Photographer and videographer Athens
Φωτογράφιση κι βιντεοσκόπηση βάπτισης στην Αθήνα κι σε όλη στην Ελλάδα. Dimitris Esperidis & son Photographer and videographer Athens

The unique moments of baptism. 

Welcome to the page of the baptism photographer in Athens! 

I am here to help you capture the most touching moments of your little angel’s christening. With my experience as a baptism photographer and my passion for the art of photography, I seek to create unique images that will take you back to the happiest moments of your life. During the baptism photography, I focus on the authenticity and naturalness of the moments. With an artistic perspective and sensitivity, I create a visual narrative that will take you back to that special day every time you remember it. Let me accompany you on this unique family journey and capture all the expressions, smiles and hugs. With my presence you will get an unforgettable baptism album that will take you on a journey to this happy moment for many years. Contact me to discuss the details and organize together the best baptism photography for your family in Athens